Pylacol 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Pylacol 700WP

Pylacol 700WP

  • Hoạt chất: Propineb (min 80%)
  • Tổ chức đăng ký: Rotam Asia Pacific Limited
  • Đối tượng phòng trừ:

    đốm lá/ cần tây; đạo ôn, đốm nâu/lúa