Pyenthoate 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pyenthoate 50 EC

Pyenthoate 50 EC

  • Hoạt chất: Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Longfat Global Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa