Pyanchor gold 8.5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Pyanchor gold 8.5EC

Pyanchor gold 8.5EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 6.0% + Pyribenzoxim 2.5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng