Pyan – Plus 5.8EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Pyan – Plus 5.8EC

Pyan – Plus 5.8EC

  • Hoạt chất: Fenoxaprop-P-Ethyl 8g/l + Pyribenzoxim 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng