Puvertin 450EC, 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Puvertin 450EC, 650WP

Puvertin 450EC, 650WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 400g/l (250g/kg) + Sulfur 50g/l (400g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa