Putra-amine 865SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Putra-amine 865SL

Putra-amine 865SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Hextar Chemicals Sdn, Bhd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng