Push 330EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Push 330EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 300g/l + Ethoxysulfuron 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng