Pulsor 23DC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pulsor 23DC

  • Hoạt chất: Thifluzamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nissei Corporation Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa