Provil super 10SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Provil super 10SL

Provil super 10SL

  • Hoạt chất: Metconazolc (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa