Provil 30EW, 450SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Provil 30EW, 450SC

Provil 30EW, 450SC

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    30EW: lem lép hạt, đạo ôn/ lúa 450SC: lem lép hạt, đạo ôn/ lúa; phấn trắng/hoa hồng; chết chậm/ hồ tiêu