Protocol 340 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Protocol 340 EC

Protocol 340 EC

  • Hoạt chất: Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 260g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa