Pros 450EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pros 450EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 425g/l + Lambda-cyhalothrin 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa