Promathion 25EC, 55WG, 55EC, 65WG, 100WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Promathion 25EC, 55WG, 55EC, 65WG, 100WG

Promathion 25EC, 55WG, 55EC, 65WG, 100WG

  • Hoạt chất: Azadirachtin 3 g/l (3g/kg), (3g/l), (3g/kg), (3g/kg) + Emamectin benzoate 22 g/l (52g/kg), (52g/l), (62g/kg), (97g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    25EC: nhện đỏ/cam25EC, 55WG: Sâu xanh/ đậu tương, sâu cuốn lá/ lúa, sâu tơ/bắp cải55EC: Sâu tơ/bắp cải65WG, 100WG: Sâu cuốn lá/ lúa