Prolinate 65.4 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Prolinate 65.4 EC

Prolinate 65.4 EC

  • Hoạt chất: Molinate 327g/l + Propanil 327g/l
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa