Profast 210EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Profast 210EC

Profast 210EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin 10g/l + Profenofos 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Arysta LifeScience Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa, sâu xanh/ đậu tương, rệp sáp, rệp vảy, sâu đục quả/ cà phê