Prodife’s 1.9 EC, 5.8EC, 5WG, 6WG, 8WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Prodife’s 1.9 EC, 5.8EC, 5WG, 6WG, 8WG

Prodife’s 1.9 EC, 5.8EC, 5WG, 6WG, 8WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.9EC: sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa 5.8EC: rầy bông/ xoài, sâu cuốn lá/lúa, nhện lông nhung/nhãn 5WG: rầy nâu/ lúa 6WG: rầy nâu/ lúa, nhện lông nhung/nhãn 8WG : sâu cuốn lá/lúa