Prodifad 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Prodifad 300EC

Prodifad 300EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Bình Điền MeKong
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê