Pro-Thiram 80 WP, 80 WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Pro-Thiram 80 WP, 80 WG

Pro-Thiram 80 WP, 80 WG

  • Hoạt chất: Thiram (TMTD)
  • Tổ chức đăng ký: Agspec Asia Pte Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    80WP: đốm lá/ phong lan 80WG: khô vằn/lúa, thán thư/ cà phê