Pro-sure 100WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pro-sure 100WG

Pro-sure 100WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 95g/kg + Matrine 5g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa