Pro-per 250 EC, 600EC, 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pro-per 250 EC, 600EC, 600WP

Pro-per 250 EC, 600EC, 600WP

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 200g/l (450g/l), (450g/kg) + Imidacloprid 50g/l (150g/l), (150g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    250EC: sâu cuốn lá/ lúa 600EC, 600WP: rầy nâu/ lúa