Pro-amine 48 SL, 60SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Pro-amine 48 SL, 60SL

Pro-amine 48 SL, 60SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    48SL: cỏ/ lúa 60SL: cỏ/ lúa, cao su