Primo Maxx® 120SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Primo Maxx® 120SL

  • Hoạt chất: Trinexapac-Ethyl (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    điều hòa sinh trưởng/ cỏ sân golf