Power 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Power 5 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa