Pounce 1.5GR, 10EC, 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pounce 1.5GR, 10EC, 50EC

Pounce 1.5GR, 10EC, 50EC

  • Hoạt chất: Permethrin (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: FMC Agricultural Products Interational AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    1.5GR: ruồi/ đậu tương 10EC: rệp/ thuốc lá; bọ trĩ, bọ xít/ lúa 50EC: sâu khoang/ lạc