Poticua 250EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Poticua 250EW

Poticua 250EW

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa; xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/lúa