Pompom 3.9EC, 5.5WG, 11.6WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pompom 3.9EC, 5.5WG, 11.6WG

Pompom 3.9EC, 5.5WG, 11.6WG

  • Hoạt chất: Abamectin 4g/l (1g/kg), (2g/kg) + Methylamine avermectin 35g/l (54g/kg), (114g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Vật tư và Nông sản Song Mã
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa