Polyram 80WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Polyram 80WG

  • Hoạt chất: Metiram Complex (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    chạy dây/ dưa chuột; đốm vòng/ cà chua; sương mai/ vải thiều, dưa hấu; thán thư/ hồ tiêu; thối quả/ nhãn; lúa von/ lúa