PN – balacide 22WP, 32WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » PN – balacide 22WP, 32WP

PN – balacide 22WP, 32WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 10% (17%) + Streptomycin sulfate 2% (5%) + Zinc sulfate 10% (10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phương Nam, Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    22WP: bạc lá, đốm sọc vi khuẩn/ lúa 32WP: bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đen lép hạt/ lúa; bệnh thối lá/ cây hoa huệ; bệnh thối hoa/ cây hoa hồng; héo xanh/ khoai tây