PMC 90 DP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

PMC 90 DP

  • Hoạt chất: Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30%
  • Tổ chức đăng ký: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối hại cây lâm nghiệp