Platin 55 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Platin 55 EC

Platin 55 EC

  • Hoạt chất: Butachlor 275g/l + Propanil 275g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng