Plasma 3EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Plasma 3EC

  • Hoạt chất: Matrine (dịch chiết từ cây khổ sâm)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP QT APC Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa