Pizza 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pizza 750WP

  • Hoạt chất: Metaldehyde 10g/kg + Niclosamide 740g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa