Piupannong 41 SL, 360SL, 480SL, 620SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Piupannong 41 SL, 360SL, 480SL, 620SL

Piupannong 41 SL, 360SL, 480SL, 620SL

  • Hoạt chất: Glyphosate (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    41SL, 360SL, 620SL: cỏ/ đất chưa trồng trọt 480SL: cỏ/ đất chưa gieo cấy lúa