Pitagor 550WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Pitagor 550WP

Pitagor 550WP

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 150g/kg + Quinclorac 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng