Pisorim 18.5WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Pisorim 18.5WP

Pisorim 18.5WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 3.5% + Propisochlor (min 95%) 15%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy