Picoraz 490 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Picoraz 490 EC

Picoraz 490 EC

  • Hoạt chất: Prochloraz 400 g/l + Propiconazole 90 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, đạo ôn/ lúa; đốm lá/ lạc