Picana 450EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Picana 450EC

Picana 450EC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr 30g/l + Lambda cyhalothrin 20g/l + Profenofos 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy lưng trắng/ lúa