Physan 20L – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Physan 20L

  • Hoạt chất: Quaternary Ammonium Salts
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    thối thân, thối hạt vi khuẩn, bạc lá, đạo ôn/ lúa; lúa von/ lúa; nấm hồng, vàng rụng lá/cao su, thối nhũn/phong lan