Phorxy 40 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Phorxy 40 WP

Phorxy 40 WP

  • Hoạt chất: Glyphosate 37.8% + Oxyfluorfen 2.2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ trên đất không trồng trọt