Phi ưng 4.0 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Phi ưng 4.0 EC

Phi ưng 4.0 EC

  • Hoạt chất: Abamectin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa