Phesoltinfos 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Phesoltinfos 25EC

Phesoltinfos 25EC

  • Hoạt chất: Abamectin 0.9% + Chlorpyrifos Ethyl 24.1%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa