Phesolbenzoate 3.8EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Phesolbenzoate 3.8EC

Phesolbenzoate 3.8EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa, nhện đỏ/cam, sâu tơ/bắp cải