Phenodan – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Phenodan

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa