Phenocid 20 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Phenocid 20 WP

Phenocid 20 WP

  • Hoạt chất: Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Được Mùa
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa