Phares 50SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Phares 50SC

  • Hoạt chất: Chromafenozide (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Sojitz Corporation
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa