Pernovi 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pernovi 50EC

Pernovi 50EC

  • Hoạt chất: Permethrin (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa