Penny 700EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Penny 700EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 600g/l + Cypermethrin 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đồng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, sâu năn/lúa; rệp sáp/ hồ tiêu, bọ trĩ/ điều, sâu đục thân/ ngô, mọt đục cành/ cà phê