Pasha 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pasha 50 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb (BPMC) (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa