Party 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Party 400WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 150g/kg + Dinotefuran 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đồng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa