Parosa 325WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Parosa 325WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 175g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg + Zinc sulfate 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn/ lúa